Foto: Martin Fält

”Visionen er at ændre på alle de fordomme, der er om elektronisk musik, og gøre det spiseligt for alle. Og så er det, der er essentielt for os, at matche byrummet til musikken.” Sådan fortæller Maja Kring Schjørring, sekretariatsleder hos Strøm, om det populære, elektroniske musikkoncept, som du her kan blive klogere på.

Hvis du endnu ikke kender til Strøm Festival, så er det vist på tide nu. Strøm Festival er en elektronisk festival centreret i København og på Frederiksberg, og som i år afholdes fra den 2. til den 5. august. Festivalen tog sin start tilbage i 2007, og visionen er klar: at udbrede kendskabet til elektronisk musik og sammenkoble musikken med byrummet.
Vi har taget en snak med sekretariatsleder hos Strøm, Maja Kring Schjørring, om hendes og resten af Strøms visioner om, og arbejde med, at lave en byrumsorienteret festival i København.

Et af de mest populære koncepter, Strøm har skabt, siden starten for 10 år siden, er deres unikke koncerter i den københavnske metro, som har fået navnet Trans Metro Express. Konceptet går ud på, at en række elektroniske musikere får tildelt en strækning på ruten mellem Vanløse og Lufthaven, hvor de hver især skal komponere musik, som skal tilpasses stemningen på den specifikke strækning. Og metro-koncerterne er et super eksempel på, hvordan man som festivalarrangør kan integrere musikken i hverdagens byrum.

Om udvikling og de klare visioner

I arbejdet som sekretariatsleder på Strøm har Maja Kring Schjørring blandt andet til opgave at holde festivalen konkurrencedygtig, for det kan ikke være gået manges næse forbi, at Danmark for tiden præsenteres for et hav af nye festivaler. I den forbindelse er det vigtigt at have fokus på at udvikle virksomhedens strategier, pleje Strøms samarbejdsrelationer og ikke mindst vide, hvad det er, man vil med sin festival.

Vi laver fortællingen om, at elektronisk musik ikke kun er techno og stoffer. Det er altså musik til den almene dansker. Vi gør rigtig meget ud af, når vi laver en begivenhed, at tænke den i 360 grader. Det gør vi for eksempel ved at booke nogle artister, som også har lyst til at fortælle, hvordan de spiller, og hvordan de startede med at spille.”

En del af at holde en festival konkurrencedygtig er også kravet om fornyelse, og det har Strøm-holdet også tænkt med i udviklingen af dette års festival.

Man kan opleve en mere komprimeret udgave af Strøm end tidligere. Vi kører fire dage, og vi har arrangementer til de helt små og til de helt gamle. Vi prøver også i år at bevæge os ud i flere grene af den elektroniske genre og nogle steder, vi ikke har været før,” fortæller Maja Kring Schjørring om forventninger til årets festival.

Men selvom det på Strøm er en del af udviklingen at turde eksperimentere og, som Maja Kring Schjørring forklarer det, bevæge sig ud på områder, de ikke før har været, så skal kvaliteten være i højsædet, og det musikalske indhold er ikke til at gå på kompromis med. Derfor har festivalen en kuratorgruppe, bestående af nogle af de mest prominente folk i det elektroniske miljø, til at sikre en kvalitetsbevidst konceptudvikling.

Festivalens år-til-år strategier er dog ikke det eneste, der udvikler sig hos Strøm. Siden starten i 2007 er organisationen gået fra kun at dreje sig om en festival til også at have andre fokusområder. Udover en helårs-koncertorganisation og festivalen, fokuserer Strøm også på vidensdelingsaktiviteter, netværksarrangementer, undervisningstilbud, genreudvikling og genredokumentation. Alt sammen sat i direkte forbindelse med udbredelsen og kendskabet til elektronisk musik.

”Strøm er ikke bare en festival. Det er også en musikorganisation, som strækker sig udover hele året og hele landet,” forklarer Maja Kring Schjørring.

Elektronisk eventyr under Søndermarken

Det kan være svært som sekretariatsleder på Strøm, at pege på én koncertoplevelse, der har været den bedste. Hver gang, man ser det, man i mange måneder har arbejdet med, blive eksekveret, er det helt unikt, forklarer Maja Kring Schjørring. Meeen, der er alligevel én aften, der har sat sig ekstra fast i hukommelsen, og den har noget vigtigt at demonstrere.

Haxan Cloak, som spillede i 2013 nede i Cisternerne, som er det gamle vandreservoir under Søndermarken,” fortæller hun. “Det var dunkelt, klamt og koldt, og man blev instrueret af deres pedel, før man skulle ned til koncerten. Der er en masse drypsten, som er fredet, og hvis der skete noget med dem, ville vi aldrig få lov at komme derned igen. Så hele det koncept, der blev bygget op omkring denne koncert, var vildt. Når man så kom derned, var der stenstatuer rundt i de lange cisterner, og man skulle igennem tre helt mørke rum, som kun var oplyst af stearinlys. Da man så kom ned i bunden, mødte man denne her cisterne, som var fyldt med strobelys. Musikken startede, og den var bare ond og støjfuld. Jeg tror, det er første gang, jeg havde så fysisk en oplevelse af musik.

Og her blev det klart for Maja Kring Schjørring, hvad det er, Strøm kan: “Det med at integrere musikken. Der er 17 sekunder rumklang i de her cisterner, og det skulle jo nærmest integreres som et instrument i denne her koncert. Ikke fordi, det nødvendigvis var en fed fysisk oplevelse af musik, det var bare noget, der kunne mærkes helt ind i ribbenene.

Så hvorfor skal man tage på Strøm Festival?

I min verden er det for at få en oplevelse af, at musik kan matche byrum og sprede sig udover hele byen – samtidigt med, at det er en festival, som har stort fokus på kvaliteten af musikken.”